Pedro - Bøy knærne dine i bønn

Vår Frue Dronning av fred til Pedro Regis 21. januar 2021:

Kjære barn, jeg ber dere være av min sønn Jesus. Vend deg bort fra verden og leve vendt mot paradiset, som du alene ble skapt for. Stå fast på den stien som jeg har påpekt deg. Ikke trekke deg tilbake. Ikke la det du må gjøre før i morgen. Du vil fremdeles ha lange år med harde prøvelser. Menneskeheten vil drikke den bitre begeret av lidelse fordi menn har trosset Skaperen. Jeg lider over det som kommer til deg. Bøy knærne i bønn. Bare i kraft av bønn kan du bære vekten av de kommende prøvelsene. Mot. Jeg elsker deg og vil være ved din side. Dette er budskapet jeg gir deg i dag i navnet til Den Aller hellige treenighet. Takk for at du har tillatt meg å samle deg her igjen. Jeg velsigner deg i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen. Vær i fred.
Postet i meldinger, Pedro Regis.